despre noi  
 

Fondată în 1960, ICMRS a fost antreprenorul general al lucrărilor de construcţii la ArcelorMittal Galati, cel mai mare producător de oţel din România. ICMRS are o experienţă impresionantă în domeniul construcţiilor industriale, fiind în măsură să execute proiecte complexe şi să asigure servicii de antrepriză generală pentru industrie.
Pe lângă activităţile industriale, ICMRS oferă o gamă completă de servicii în domeniul construcţiilor civile şi al lucrărilor de infrastructură.

Compania noastră dispune de staţii de betoane, de utilaje şi secţii de producţie pentru confecţii metalice, tâmplarie, pardoseli ornamentale si prefabricate din beton pentru construcţii.
ICMRS vă stă la dispoziţie pentru realizarea oricărui tip de proiect, de la clădiri rezidenţiale, clădiri comerciale şi sedii de firmă, clădiri publice şi centre de agrement până la lucrări de reabilitare a terenului şi proiecte de infrastructură.
Pe lângă experienţa, alte atuuri ale companiei noastre sunt structura organizatorică flexibila şi profesionistă, abilităţi de management al proiectelor foarte bine dezvoltate şi un personal motivat şi bine pregătit profesional.

Prevăzută să funcţioneze în calitate de antreprenor general pentru ARCELOR MITTAL Galati, încă de la înfiinţarea ei în urmă cu 40 ani, compania s-a concentrat de la început asupra activităţilor de construcţii industriale, devenind lider în construcţiile din industria siderurgică. De-a lungul timpului, ICMRS a contractat pentru ARCELOR MITTAL Galati o serie largă de proiecte de construcţii, de la capacităţi de producţie industriale la obiective civile, infrastructura uzinală şi alte obiective comunitare.
ICMRS şi-a dezvoltat activitati cheie în construcţii, montaj şi punerea în funcţiune a capacităţilor de producţie din industria metalurgică feroasă precum şi în ceea ce priveşte asigurarea materialelor de construcţii şi construcţia efectivă a uzinelor industriale, până la punerea în funcţiune a proiectelor respective.
ICMRS şi-a extins în permanenţă portofoliul de clienţi, fiind în măsură să execute proiecte pentru un număr mare de companii care acţionează în industrii foarte variate.

ICMRS este situată în Galaţi, oraş recunoscut ca un important port la Dunare încă din secolul XIX şi care este aşezat în partea de est a României. Galaţiul dispune de acces foarte bun datorită infrastructurii bine dezvoltate şi a vecinătăţii cu Dunărea. Sediul central al societatatii comerciale precum şi o parte din activităţi sunt localizate în interiorul platformei S.C. ARCELOR MITTAL Galati.

 

activitatea desfasurata si informatii despre piata

Societatea comercială ICMRS realizează o gamă completă de lucrări de construcţii, montaje şi instalaţii cum ar fi :

Lucrări de construcţii

 • Săpături, consolidarea terenului (utilizând tipuri variate de piloni din cauza umidităţii ridicate a solului local) şi tasarea solului
 • Construirea de structuri speciale din beton armat (turnuri de răcire, turnuri de apă)
  • Zidărie refractară şi susţinere prin ziduri utilizând cărămizi refractare, mortar special şi alte materiale refractare
  • Izolaţii hidro-/ termo-/corozive
  • Lucrări de infrastructură industrială (drumuri, canalizări)
  • Execuţii şi consolidări ale fundaţiilor pentru echipamente aparţinând industriei oţelului
  • Zidării de cărămidă, zidării cu mortar, vopsitorie

Lucrari montaj

 • Montajul utilajelor industriale: tipuri statice şi dinamice
 • Demontarea/ înlocuirea sau reparaţia echipamentelor
 • Măsurători şi teste
 • Asamblarea structurilor metalice
 • Suduri
 • Construcţia, asamblarea şi reparaţia macaralelor şi podurilor rulante

Instalatii

 • Asamblarea/ înlocuirea/ reparaţia ţevilor şi a instalaţiilor industriale (instalaţii de lubrifiere, maşini hidraulice)
 • Suduri
 • Teste şi puneri în funcţiune
 • Lucrări similare pentru instalaţii: apă, gaz, ventilaţie, încălzire, sanitare

Instalatii electrice de actionare si automatizare a proceselor tehnologice de inalta si joasa tensiune

 • statii si retele electrice
 • instalatii electrice de iluminat
 • reglaje pentru instalatii si puneri in functiune a instalatiilor, inclusiv automate programabile asistate de calculator
 • instalatii AMC pentru controlul si reglarea automata a parametrilor fluidelor energetice sau instalatiilor tehnologice
 • verificari PRAM a instalatiilor de distribuire a energiei electrice de inalta, medie si joasa tensiune si reglarea automata a parametrilor tehnologici
 • lucrari de reparatii capitale, anuale, mijlocii si lucrari de intretinere a instalatiilor electrice

Instalaţii electrice şi automatizări/ puneri în funcţiune

 • Instalaţii electrice pentru operarea diferitelor echipamente şi procese tehnologice
 • Lucrări de cablare şi racordare
 • Înlocuirea/ reparaţia cablurilor şi a aparaturii
 • Conectarea dispozitivelor de monitorizare/ control la panourile centrale (de exemplu maşinile controlate prin programe)
 • Instalarea, reparaţia şi întreţinerea liniilor electrice de tensiune înaltă, medie şi joasă şi a instalaţiilor de distribuţie
 • Teste, reglări şi puneri în funcţiune ale instalaţiilor electrice şi tehnologice

Modificarea aplicaţiilor software standard dezvoltate de proiectanţi pentru monitorizarea proceselor tehnologice

Principalele grupe de servicii sunt :

 • Activităţile de construcţii industriale
 • Activităţile de construcţii industriale reprezintă activitatea de bază a ICMRS, fiind în mare parte orientate spre ARCELOR MITTAL GALATI, principalul client al societatii. Acestea sunt compuse dintr-o gamă largă de construcţii şi servicii industriale, începând cu proiecte de anvergura de valoare mare, până la reparaţii curente executate pentru toate uzinele, contribuind astfel la fluxul integrat al producţiei de oţel
 • ICMRS poate presta servicii şi furniza următoarele activităţi de construcţii industriale:
  • Proiecte de construcţii şi montaj pentru mari investiţii şi pentru reconstruirea/ reutilarea uzinelor şi a echipamentelor
   1. ICMRS poate sa execute proiecte la cheie complexe, de anvergură în domeniul construcţiilor industriale. În general, aceste proiecte au o valoare de peste 1 milion USD, pot dura peste un an şi pot includeinclud toate tipurile de lucrări de construcţii: construcţii, montaje, instalaţii (electricitate, apă, gaz), automatizări/ puneri în funcţiune
   2. Cele mai relevante tipuri de proiecte includ construirea/ reconstruirea/ modernizarea următoarelor uzine, utilaje şi echipamente:
    • Uzine cocso-chimice

    - Baterii de cocsificare (de la 18,6 m3/ cuptor până la 41,6 m3/ cuptor care au la bază tehnologii de încarcare prin ştampare)

    - Secţii chimice pentru epurarea gazului de cocs

    - Secţii de prelucrare a gudronului

    • Uzine de aglomerare

    - Benzi de aglomerare (suprafaţa utilă de la 56 m2 până la 500 m2)

    - Furnale (1.700 m3, 2.600 m3 si 3.500 m3)

    • Oţelării refractare

    - Suflante  cu  oxigen

    - Cuptoare cu arc electric (capacitate de 50 t)

    - Turnătorii continue de brame şi oţel

    - Cuptoare rotative pentru producerea varului

    - Furnale pentru sinterizarea dolomitei

Laminoare
 • Laminoare de brame
 • Laminoare de tablă groasă
 • Laminoare de benzi la cald
 • Laminoare de benzi la rece
 • Instalaţii de zincare la cald
 • Instalaţii pentru ţevi sudate longitudinal
 • Instalaţii pentru furnizarea de utilităţi (apă, abur) şi recirculare)

Reparaţii anuale şi reparaţii capitale/ Modernizări

Aceste reparaţii au de obicei o valoare cuprinsă între 100.000 USD şi 1 milion USD, durează mai puţin de un an şi includ toate tipurile de lucrări de construcţii: construcţii, montaj, instalaţii (electricitate, apă, gaz etc.), suduri.

Tipurile de proiecte relevante reprezintă reparaţii capitale şi modernizări:

 • Echipamentelor principale/ secundare şi a unităţilor implicate în procesul producţiei de oţel:
  • Furnale, oale de turnare
  • Laminoare
  • Turnătorii
  • Prese
  • Motoare electrice
  • Tuburi
 • Instalaţii tehnologice destinate industriei oţelului:
  • Caupere (instalaţii de preîncălzire a aerului)
  • Echipamente de îndepărtare a prafului cu electrofiltre
  • Instalaţii în vid
  • Sisteme de încărcare/ descărcare
  • Centrale şi linii energetice
  • Instalaţii de încălzire
  • Şine pentru transportul industrial
  • Macarale şi sisteme de manevrare a materialelor (ridicare şi transport)
  • Hale industriale (cu preponderenţă structuri metalice)
 • Reparaţii curente/ de întreţinere - Aceste reparaţii au o valoare mai mica de 100.000 USD, sunt adesea realizate în mod permanent la cererea uzinelor individuale din cadrul ARCELOR MITTAL şi se desfăşoară într-o perioadă mai scurtă de timp. Reparaţiile variază de la cele mici şi întreţinere a maşinilor până la activităţi de construcţii (de exemplu hidroizolaţiile).
 • Activitaţile de construcţii civile şi infrastructură

ICMRS este în măsură să execute proiecte variind de la cele de anvergură până la activităţi de construcţii personalizate acoperind un spectru larg: de la clădiri rezidenţiale, clădiri comerciale şi de afaceri, clădiri publice (spitale, şcoli etc.) şi clădiri de agrement până la lucrări de reabilitare a terenului (ex: consolidarea terenului, lucrări de drenare) şi proiecte de infrastructură (ex: reabilitarea drumurilor, reţele publice de conducte de gaz şi de apă).
Astfel, portofoliul de activităţi pe care ICMRS este în măsură să le execute în domeniul construcţiilor civile şi de infrastructură este cuprinzător şi poate fi structurat pe trei mari grupe:

 • Activităţi de construcţiile civile
 • Activităţi de construcţii în infrastructură
 • Alte activităţi de construcţie (neindustriale)

Portfoliul activităţilor de construcţii civile constă în principal în:

 • Construcţia de clădiri, incluzând execuţia, infrastructura (din beton sau metalică), finisare, predare la cheie, instalaţii (electrice, de încălzire, de ventilaţie, de apă etc.), decoraţiuni interioare, lucrări la faţadă pentru următoarele tipuri de clădiri:
  • Clădiri rezidenţiale (blocuri de locuinţe, apartamente)
  • Clădiri nerezidenţiale: clădiri administrative (ex. birouri), de recreere (ex. săli de sport, centre sportive), clădiri de utilitate publică (clădiri pentru autorităţile statului, biserici, statui, grădini botanice)
  • Activităţi de renovare, consolidare
 • Activităţi de renovare, consolidare:
  • montarea instalaţiilor electrice, sistemelor de ventilare şi aer condiţionat
 • Lucrări de întreţinere, reparaţii şi de izolare

Cele mai semnificative proiecte variind între 0,3 şi 4 milioane USD executate în domeniul construcţiilor civile în ultimii ani au fost: baza sportivă ARCELOR MITTAL GALATI – un proiect complex, de anvergură, mai multe catedrale şi biserici, Grădina Botanică – pentru municipalitatea locală precum şi mai multe blocuri de locuinţe – pentru angajaţii ARCELOR MITTAL.
ICMRS execută lucrările de construcţii industriale bazându-se pe proiecte create de institute de proiectare şi design locale sau sub directa supraveghere a companiilor internaţionale, cum ar fi: Wean United, Davy, Manesmann, SMS-Demag, Danieli, Italimpianti, Clecim, Siemens.
Portfoliul de activităţi al ICMRS în domeniul construcţiilor de infrastructură poate fi împărţit în trei mari categorii:

 • Infrastructura drumurilor
  • reabilitare
  • consolidarea drumurilor
  • asfaltarea drumurilor
  • asfalt
  • renovarea căilor de trecere
 • Utilităţi publice (apă, reţele de conducte pentru încălzire şi pentru gaz)
  • construirea reţelelor de energie termică pentru companiile de utilităţi publice
  • montarea de conducte de gaz, apă, încălzire
  • montarea instalaţiilor de încălzire, răcire şi electrice
  • lucrări de întreţinere şi reparaţii
  • construirea retelelor de canalizare

Pe lângă activităţile mai sus menţionate, ICMRS a reuşit să-şi dezvolte competenţe puternice în alte tipuri de activităţi de construcţii, mai ales în:

 • Consolidarea solului folosind piloni de tip Franky şi de fixare pentru stabilizarea solului
 • Tasări, în asociere cu activităţile de consolidare a terenului
 • Construirea şi dezvoltarea sistemelor de drenare a apei
 • Construirea de tunele

Particularităţile solului din jurul oraşului Galaţi – friabilitate şi umiditate ridicată, adâncimea mică a straturilor de ape subterane – a ridicat probleme serioase şi a impus companiei sa identifice unele masuri de stabilizare a terenului aflat sub platformele de construcţii. De-a lungul timpului, ICMRS a executat un număr mare de lucrări de consolidare a solului şi drenaje, ca părţi din proiecte de construcţii de anvergură, acumulând astfel o vastă experienţă în domeniu.
În afara acestor prestări de servicii, societatea comercială realizează activităţi de producţie în Baza de Producţie Industrială.
borduri din beton simple sau mozaicate (din beton simplu, având dimensiunile: 50 cm sau 100 cm în lungime şi înălţimea şi lăţimea variind între 10 centimetri şi 20 de centimetri)
- activităţile secundare (auxiliare) desfăşurate 
- specificati produsele fabricate/serviciile prestate

 

principiile companiei

ICMRS înţelege că succesul său se datorează încrederii clienţilor şi că aceasta a fost câştigată mulţumită responsabilităţii cu care firma şi angajaţii săi au înţeles să îşi aplice principiile, ţinând cont, în acelaşi timp, de realităţile competiţionale.

Profesionalism si responsabilitate

 • Satisfacerea cerinţelor clientului
 • Parteneriate strânse cu furnizori si subcontractanţi atent selecţionati
 • Dezvoltarea personalului
 • Respect pentru mediul înconjurător, societate şi siguranţa muncii